Spring naar de inhoud

Systemische Healing

Hoe, wat, waar?

Lang voor ik systeemopsteller werd, werkte ik als magnetiseur in mijn eigen zaak.  Zowel met mensen als dieren.  

Toen ik mijn opleidingen tot opsteller volgde merkte ik dat ik veel herkende; In opstellingen werken we met het ‘Lege Midden’.  In magnetismebehandelingen werkte ik met het elektro magnetisch veld.  Die 2 bleken een prachtige combinatie.

Deze combinatie stimuleert beweging ter hoogte van blokkades, net zoals in opstellingswerk, maar is een mildere, minder confronterende aanpak die anders werkt. Fysiek raak ik je weinig tot niet aan, maar de resultaten blijven niet uit.

Net als bij opstellingswerk is dit niet iets wat je ondergaat.  Je participeert.  In eerste instantie door werkelijk deel te nemen.  Dit gebeurt door innerlijk ‘open te staan voor’…  hetgeen dat we niet weten. 
Niet weten is hierbij vaak de grootste uitdaging, maar vanuit die openheid ontstaan er de mooiste dingen.

Waarom dieren?

Voor dieren is het veel gemakkelijker zich te openen.  Zij gaan meestal in zeer diepe ontspanning.

Waarom dieren?
Aangezien onze huisdieren een steeds belangrijkere rol vervullen in onze systemen, behandel ik ook hen.  Net als wijzelf en onze medemensen, kennen ook dieren emoties, hebben zij vaak een moeilijk verleden, zijn zij onderhevig aan energetische verschuivingen en kan daaruit ‘moeilijk verklaarbaar gedrag’ voortkomen.  Niet te vergeten dat zij (meestal) onderaan de ladder staan en daardoor emotionele steunpilaren zijn in onze gezinnen.
Meer informatie over hoe dit werkt vind je in mijn eerste boekje.

Door deze behandeling krijg jij als baasje een verhelderende systemische blik aangaande de situatie met je dier.  In combinatie met een magnetische behandeling voor jouw dier (en eventueel jezelf) wordt dit inzicht gecombineerd met heling en kunnen jullie allebei weer genieten van elkaars gezelschap.
 
Ik werk vooral met paarden, honden en katten.

Tarief voor deze behandelingen zijn €75 per uur.
Voor behandelingen op locatie (paarden, zieke dieren, gedragsproblemen bij dieren,…) komt er de tijd van de verplaatsing + €0,20/kilometer bij.

Hoe werkt het?

Elektro-magnetisme is de lijm van het heelal.
Deze kracht zorgt door haar polariteit dat planeten en sterren niet tegen elkaar botsen en netjes in hun baan blijven draaien.

Niet alleen ons heelal, maar ook onze aarde is omgeven door een elektro-magnetisch veld.  Ook hier zorgen de plus- en minpool voor ordening in het geheel. 
Als mens bevinden wij ons in het elektro-magnetisch veld van de aarde zoals vissen in het water.
Wij zijn verbonden met dit veld via ons hart, dat vele male sterker is dan het elektro-magnetisch veld van onze hersenen.

Ieder levend wezen (mens, dier, plant, …) op deze aarde is omgeven door een elektro-magnetisch veld.  De plus- en minpool in dit veld rondom ons lichaam zorgt ook hier voor ordening in onze organen, onze bloedsomloop enz…  die op hun beurt ook weer elektro-magnetische velden hebben.

In basis is de mens niet biochemisch, maar wel elektro-magnetisch.  Wanneer er door invloeden van buitenaf of binnenuit, energetische verschuivingen in dit veld plaatsvinden, merken we dat in ons lichaam.  

Bij dit soort behandelingen gebruiken we dus het lichaam als ingang om weer ordening in het elektro-magnetisch veld te brengen.
Wanneer hier weer balans is, voelen wij ons geheeld en zal dat niet alleen voelbaar maar ook zichtbaar zijn.